Centrum prevence kožních nádorů

Naše  pracoviště  získalo  certifikát Centra prevence kožních nádorů již v roce 2007, naším  úkolem je  včasné  vyhledání, zhodnocení  kožních  nádorů  a následné sledování - dispenzarizace - pacienta.

Pravidelně se účastníme Euromelanomaday, evropského dne boje proti melanomu, který každý rok připadá na první polovinu května.

V tento den jsou zájemci o vyšetření podezřelých kožních projevů vyšetřováni zcela zdarma.
Naše heslo zní :

"Je lepší přijít desetkrát zbytečně, než jednou pozdě..."

Na vyšetření kůže objednávejte směle sebe i své blízké na telefonním čísle: 596 752 401.